Blue Topaz

บลูโทแพซ (Blue Topaz) มีคุณสมบัติเป็นอลูมินัมซิลิเกตที่มีส่วนผสมของน้ำถึง 20% และ เมื่อได้เห็นบลูโทแพซ (Blue Topaz) สีน้ำเงินไม่ว่าเฉดไหน ใคร ๆ ก็ต้องนึกถึงมหาสมุทร น้ำ ท้องฟ้า แน่นอน นอกจากความสวยงามเหล่านั้นแล้วยังมีคุณสมบัติด้านพลังงานอื่น ๆ อีกด้วยได้แก่

  • ช่วยปลอบประโลมเมื่อพกติดตัวเอาไว้ 
  • เพิ่ม และ กระจายพลังงาน ไปสู่ส่วนต่างๆที่จำเป็นในร่างกาย 
  • มีคุณสมบัติด้านการเยียวยาร่างกาย และ จิตใจ
  • นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์
  • เอื้ออำนวยให้เกิดความสัตย์จริง การให้อภัย ความใจกว้างและสุขภาพที่ดี 
  • ช่วยอำนวยให้ผู้เป็นเจ้าของเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์และพรสวรรค์ของตัวเองที่ซ่อนอยู่ 
  • ดึงดูดความสุข ความรื่นรมย์ 
  • ผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย จิตใจและอารมณ์ความรู้สึก

บลูโทแพซนั้นมีทั้งแบบสี Sky blue และ Swiss blue ซึ่ง สี Sky blue จะให้สีฟ้าอ่อนเหมือนท้องฟ้าอันสดใส จุดเด่นคือช่วยส่งเสริมผู้เป็นเจ้าของในเรื่องการสื่อสาร การเจรจา และการติดต่อสื่อสาร และสี Swiss blue ซึ่งมีสีน้ำเงินเข้มกว่า ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ ให้ได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้น 

การพกบลูโทแพซ (Blue Topaz) ไม่ว่าสีใด ๆ ไว้ติดตัวจะทำให้ผู้สวมใส่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายอย่างล้ำลึก และนอกจากนี้ยังมีสีสันสวยงามจนถูกนำไปเป็นเครื่องประดับและเป็นที่ต้องการของผู้คนอย่างมากอีกด้วย

×