Bracelet Size

1. นำเชือกหรือตัดกระดาษมาพันรอบข้อมือให้พอดี แล้วทำเครื่องหมายตรงที่เชือกหรือกระดาษพันรอบข้อมือพอดี
MARON bracelet size guide 1

2. นำเชือกหรือกระดาษที่ได้ มาทาบกับไม้บรรทัด โดยวัดหน่วยเป็นเซ็นติเมตร(ซม.)

 

3. จากนั้นนำมาเทียบกับตาราง เพื่อให้ได้ขนาดกำไลหรือสร้อยข้อมือ MARON

MARON bracelet size chart

×