Peridot

 

Peridot (เพอริดอต) คือ อัญมณีสีเขียวในแร่กลุ่มโอลิวีน (Olivine) โดย Peridot (เพอริดอต) นั้นมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณร้าย ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย รวมถึงช่วยปลดปล่อยผู้ครองครอบออกจากรูปแบบพฤติกรรมเก่าๆ ที่ไม่ดีต่อชีวิตอีกด้วย

นั่นเป็นเพราะ Peridot (เพอริดอต) มีพลังงานที่ช่วยสนับสนุนให้เริ่มรับผิดชอบต่อตนเอง ช่วยให้เลือกสิ่งที่ดีต่อตนเองโดยไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ได้ยินเสียงจิตวิญญาณขั้นสูงของตัวเรา (Higher Self) ได้อย่างชัดเจน และเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้แก่ชีวิตของตนเองได้ ซึ่ง Peridot (เพอริดอต) มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ช่วยให้เดินออกจากความสัมพันธ์หรือผู้คนแย่ๆ ในชีวิตได้
  • ช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้น
  • สร้างความกล้าหาญ กล้าแสดงออก
  • ส่งเสริมการให้อภัยตนเอง 
  • ช่วยให้รับมือกับความเครียดได้ดี ทำให้จิตใจสงบ นอนหลับได้ดี
  • ทำให้มั่นใจในคุณค่าของตนเอง เคารพตนเองโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ให้เป็นไปตามความอิจฉา ความโกรธ เคียดแค้นพยาบาท
  • สร้างความตระหนักรู้ในตนเอง (awareness)
  • ปัดเป่าสิ่งไม่ดี ดึงดูดโชคดีเข้ามาในชีวิต

ด้วยคุณสมบัติเหล่านั้น Peridot (เพอริดอต) จึงช่วยดึงดูดความรัก โชคลาภ และความมั่งคั่งตามมาอีกด้วย

×