White Zircon

White Zircon (เพทายสีขาว) เป็นพลอยสีใส ดูคล้ายกับเพชรแต่มีความแข็งน้อยกว่า เหมาะแก่การนำไปทำเครื่องประดับอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วยังมีพลังงานที่ช่วยในการเยียวยา ส่งเสริมการทำงานของจักระที่อยู่กลางศีรษะ (Crown Chakra) กำจัดสิ่งที่ขัดขวางการไหลเวียนของพลังงาน นำไปสู่ความสมดุล โดยประโยชน์ด้านพลังงานของ White Zircon (เพทายสีขาว) ได้แก่

  • ช่วยในเรื่องความจำ ป้องกันอาการปวดหัว ไมเกรน ความขี้ลืมเมื่ออายุมากขึ้น
  • ส่งเสริมสุขภาพในระบบสืบพันธุ์และช่องท้อง
  • ช่วยทำให้เกิดความกลมเกลียวในความสัมพันธ์ และชีวิตแต่งงาน
  • ปกป้องผู้ครอบครองจากฝันร้าย ทำให้นอนหลับลึกและสงบ
  • กำจัดพลังงานด้านลบ เพิ่มพลังงานให้แก่ผู้ครอบครองและดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามาในชีวิต
  • ช่วยให้ผ่อนคลาย
  • นำความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองมาแก่ครอบครัว 
  • นำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวย
  • สร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย และจิตใจ เมื่อใช้ร่วมกับการฝึกสมาธิ
  • ส่งเสริมสติปัญญา ความฉลาดรอบคอบ
×