Gemstone Talks

Use this text to share information about your store with your customers. Describe products, share announcements, or welcome customers to your store. Add bold, italic and hyperlinks.

White Zircon

White Zircon (เพทายสีขาว) เป็นพลอยสีใส ดูคล้ายกับเพชรแต่มีความแข็งน้อยกว่า เหมาะแก่การนำไปทำเครื่องประดับอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วยังมีพลังงานที่ช่วยในการเยียวยา ส่งเสริมการทำงานของจักระที่อยู่กลางศีรษะ (Crown Chakra)

Rhodolite

Rhodolite (โรโดไลท์) คือ พลอยกลุ่มโกเมน มีสีแดงเข้มเหมือนลูกราสเบอร์รี่ หรือ สีแดงอมม่วง เป็นที่มาของชื่อซึ่งมาจากคำว่า rhodon ในภาษากรีก ที่แปลว่าสีกุหลาบนั่นเอง

Peridot

Peridot (เพอริดอต) คือ อัญมณีสีเขียวในแร่กลุ่มโอลิวีน (Olivine) โดย Peridot (เพอริดอต) นั้นมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณร้าย ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย

Pink Tourmaline

Pink Tourmaline (ทัวร์มาลีนสีชมพู หรือพิงค์ทัวร์มาลีน) จะทำงานส่งเสริมจักระที่อยู่กลางศีรษะ (Crown Chakra) ช่วยรักษาบาดแผลในจักระหัวใจ (Heart Chakra) ช่วยส่งพลังงานจากจักระฐานราก (Root Chakra) และจักระที่อยู่กลางศีรษะ (Crown Chakra)

Green Tourmaline

Green Tourmaline (กรีนทัวร์มาลีน) คือ พลอยที่คลาสสิคอย่างมากในกลุ่มทัวร์มาลีนสีต่างๆ เป็นที่รู้จักในอีกชื่อคือ เวอร์ดีไลท์ (Verdelite) ลักษณะของพลอยคือมีสีเขียวหลากหลายเฉด ไม่ว่าจะเป็นเขียวเข้ม เขียวอ่อน เขียวอมเหลือง สีเขียวอมฟ้า และสีเขียวมะกอก

Green Amethyst

Green Amethyst (กรีนอเมทิสต์) เป็นที่รู้จักในอีกชื่อคือ พราซิโอไลท์ (Prasiolite) และ ไลม์ซิทริน (Lime Citrine) มีพลังงานที่ช่วยเสริมจักระที่อยู่กลางศีรษะ (Crown Chakra)

Chrome Diopside / Green Diopside

Chrome Diopside (โครมไดออปไซด์) หรือ Green Diopside (ไดออปไซด์สีเขียว) ซึ่งเป็นที่รู้จักอีกชื่อคือ "มรกตไซบีเรียน (Siberian Emerald)" พลังงานของไดออปไซด์นั้นจะช่วยให้ผู้สวมใส่ได้เชื่อมโยงจิตวิญญาณเข้ากับโลกและพลังงานรอบๆตัว

Citrine

Citrine (ซิทริน) คือพลอยสีเหลืองสดใส ซึ่งเป็นตัวแทนของความสุขทางจิตวิญญาณ เพราะซิทรินนั้นจะส่งพลังงานในด้านบวกออกมา เป็นหนึ่งในอัญมณีไม่กี่ชนิดที่ไม่จำเป็นต้องทำการชำระล้างพลังงงานเป็นประจำ

Blue Topaz

บลูโทแพซ (Blue Topaz) มีคุณสมบัติเป็นอลูมินัมซิลิเกตที่มีส่วนผสมของน้ำถึง 20% และ เมื่อได้เห็นบลูโทแพซ (Blue Topaz) สีน้ำเงินไม่ว่าเฉดไหน ใคร ๆ ก็ต้องนึกถึงมหาสมุทร น้ำ ท้องฟ้า แน่นอน

Amethyst

Amethyst

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสติตื่นรู้ (Mindfulness) การฝึกสมาธิพร้อม ๆ กับอเมทิสต์ (Amethyst) จะทำให้เกิดการตระหนักรู้ และ เติบโตทางจิตวิญญาณได้ดีมากขึ้น

×