Ring Size

วิธีการวัดไซซ์แหวนง่ายๆด้วยตัวเอง

วิธีที่ 1 หาเส้นผ่านศูนย์กลางจากแหวนวงเดิม

  1. นำไม้บรรทัดมาทาบด้านบนแหวนวงเดิม บริเวณส่วนที่กว้างที่สุดของแหวน เพื่อหาเส้นผ่านศูนย์กลาง 
  2. อ่านค่าหน่วยเป็นมิลลิเมตร
  3. นำค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้เทียบกับตาราง

 

วิธีวัดไซส์แหวน

 

 

 

วิธีที่ 2 สำหรับคนที่ไม่เคยมีแหวนมาก่อน ( วิธีนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ง่าย สามารถปรึกษาทีมแอดมินทางช่องแชทได้เลยนะคะ )

1. นำเชือกหรือตัดกระดาษให้มีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับแหวนมาพันรอบนิ้ว ให้แน่นที่สุดจนไม่สามารถขยับหมุนได้ (หน้ากว้างของกระดาษมีผลต่อไซซ์แหวน)

MARON ring size guide 1 

2. ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งที่เชือกหรือกระดาษพันพบกันรอบนิ้ว 

MARON ring size guide 2
3. นำเชือกหรือกระดาษที่ได้มาทาบกับไม้บรรทัดโดยวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
MARON ring size guide 3
4. จากนั้นนำค่าเส้นรอบวงที่ได้มาวัดกับตาราง
×