Privacy Policy

     MARON ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเสมือนคนในครอบครัว เพื่อความมั่นใจของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

 

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

     เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ MARON โดยเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆกรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆที่คุณอาจมีได้

 

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

  • เมื่อคุณสร้าง MARON ID ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สมัครสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

  • เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์ให้กับครอบครัวและเพื่อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ MARON ส่งของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมฟอรั่ม MARON กับคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

 

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

  • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณได้อย่างแม่นยำ และยังใช้ในการติดต่อหรือแจ้งความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในกระบวนการขั้นตอนใด เพื่อความสบายใจของคุณผ่านทาง อีเมล โทรศัพท์ หรือทางสังคมออนไลน์ต่างๆ

  • อีกทั้ง เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ MARON และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดย อัพเดทการตั้งค่าของคุณ

  • นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง

  • ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ MARON คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้

  • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ MARON หากคุณเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว

 

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

     เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ ภาษา รหัสไปรษณีย์ และสิ่งที่สนใจ เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้

  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา และจากผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆของเรา โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว

     ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

     ในบางครั้ง MARON อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้กับพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งทำงานร่วมกับ MARON ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ หรือช่วย MARON จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เช่น การดำเนินคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ MARON ดำเนินงานอยู่

  

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

     เราตระหนักเสมอถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณว่าสำคัญเพียงใด เราจึงเน้นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นที่ตั้ง และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ MARON รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

×